Om forlaget

Om forlaget bømlobok.no

Produksjonar

 

2017

Andalucia frå kjøkkenbenken

Utgjevar: Sturnus forlag

Tekst: Sigrid Bø Grønstøl

Foto og utforming: Berit Bø Bakke

 

2015

MOT OG MANNSKAP

Eidesvik Offshore 1965 - 2015

Utgjevar: Eidesvik Offshore

Forfattar: Brynjar Stautland

Utforming: bømlobok.no

2014

BØMLO RUNDT I KAJAKK

-50 turforslag til enkle padleturar i øyriket rundt Bømlo

Forlag: bømlobok.no

Tekst og foto: Finn Bakke

Utforming: bømlobok.no

2013

FULLT TRYKK

- historia om vatn og avløp i Bømlo

Forlag: OvHu Holding

Forfattarar:

Stein Erik Ovesen

Utforming:

Berit Bø Bakke og Finn Bakke

2013

SAUEN PÅ DEI GRØNE ØYANE

Forlag: Sturnus

Redaksjon:

Sigrid Bø Grønstøl, Hallstein Grønstøl

Utforming:

Berit Bø Bakke og Finn Bakke

2013

KVIT LYD, poetisk rekved i flomålet

Forlag: bømlobok.no

Forfattarar:

Aud Lodden Boine

Foto og utforming:

Berit Bø Bakke og Finn Bakke

2012

Bømlamålet, meir enn rongepådl

Forlag: bømlobok.no

Forfattarar:

Inge Håvard Habbestad

Finn Bakke

Foto og utforming:

Berit Bø Bakke og Finn Bakke

2011

 

Juleminner

Forlag:Blestforlag

 

Monica Tofte Amundsen

 

Foto og utforming: Berit Bø Bakke

 

Bestilling av bøker:

post@blestforlag.no

Tlf: 40 22 40 40

2010

Bømlo- øya - havet - året - vêret

Forlag: Sturnus forlag

 

Teskt, foto, utforming: Berit Bø Bakke og Finn Bakke

2008

Smak på ryfylke

Forlag: Sturnus forlag

 

Forfattar: Sigrid Bø Grønstøl

 

Foto og utforming: Berit Bø Bakke

 

Bestilling:

Epost: hg@sturnus.no

Tlf. 906 56 004 / 51 72 37 25

bømlobok.no as

Organisasjonsnr 998 543 509

Adresse: Sollia 54, 5420 Rubbestadneset

www.bomlobok.no

post@bomlobok.no

 

Eigarar : Berit og Finn Bakke

Telefon 90 60 88 64 (Finn)

 

Frå 2009 til 2011 var firma eit enkeltpersonføretak med namn

Berit Bø Bakke

Copyright © All Rights Reserved: Bømlobok.no 2012